Nástroj pro rozklad a rekonstrukci tajemství

VAŠE REKLAMA, KONTAKTUJTE MĚ

Návod


Vložte text (tajnou informaci) do prvního pole a stiskněte Rozložit. Vznikne 5 částí - výsledků rozkladu (další textová pole). Přeneste části libovolnými komunikačními kanály (třeba emailem, SMSkou a přes sociální síť), pouze 3 různé části umožní rekonstruovat původní tajemství. Ke vložení částí slouží další 3 pole. Stiskněte Rekonstruovat a skript do posledního pole vloží ... původní tajnou informaci! Základ třífaktorové autentizace..

Část 1:

Část 2:

Část 3:

Část 4:

Část 5:

Tento nástroj je založen na pokusu-omylu, počet pokusů je součtem všech pokusů pro všechny znaky. Nástroj to zkouší dokud není vše stoprocentní.O nástroji


Občas se stane, že člověk pracuje s informací, která je hodna zvláštní ochrany. Jsou lidé, kteří jsou předmětem zájmu velkých korporací a hackerů. Takoví lidé zpravidla z donucení mění neustále komunikační prostředky a nespoléhají na zabezpečení žádného kanálu, který používají. Jedinou volbou je rozklad tajemství a přenos různými komunikačními kanály, protože je zpravidla nemožné zaráz odposlechnout všechny komunikační kanály, které člověk používá. Tento nástroj využívá polynomiální interpolaci a Lagrangeovy polynomy v javascriptu na straně klienta s velice krátkým brute force útokem na náhodně generovaná data, kontrolovaná kombinatoricky tak, aby byl nástroj zcela spolehlivý. Kód jde používat offline a za patnáct let mě nenapadlo jak to hacknout (získat původní tajemství při znalosti 2 a méně částí).Aktualizovat nastavení cookies

© 2009-2023 Čeněk Svoboda